Ständig utmaning av status quo

En transformativ förändring för ditt företag 
​​​​​​​Tillsammans bygger vi upp ett eko-system för ökad innovation
Ett visionärt helhets tankesätt att effektivisera / utveckla / strukturera informationsflöden oavsett typ av verksamhet.
Tomsa AB bidrar med att kartlägga vilka generella utmaningar vår uppdragsgivare har samt agera som rådgivande styrelsemedlem under ett ansvarsfullt samarbete.
​​​​​​​Vi bidrar med erfaren perspektiv på de svåra vägvalsfrågorna som organisationer konfronteras med till den hållbara omställningen med smarta och effektiva arbetssätt.

Det är förändringen som leder till ökade affärer


Företag idag måste ta initiativet, kliva fram och delta i utvecklingen.

Automatisering, digitalisering, strävan efter hållbarhet, anpassning, flexibilitet; bara några av dem ord som beskriver påverkan på våra affärsmodeller, processer, kompetens och kunskap.

​​​​​​​Marknaden kommer att förändras i högre takt och den nya kommer att bli något helt annat än den vi är vana vid. Affärsvärdet är lika med kundvärdet!

​​​​​​​Utmaningen är att vara förbereda och ändra perspektiv!

Utveckla informationsflöden


"53 % av företagen har en omfattande färdplan för omvandling som inkluderar affärsmöjligheter som behövs - PWC"
Att förenkla en process är en av grunstenarna i effektivisering.

Tomsa AB bidrar med att hitta och skapa värde i kärnprocesserna genom att vara proaktiv i beslutsfattande med fokus på relevans.

Med totall fokus på innovation analyserar vi hur kund/marknad interagerar med produkt/tjänst i syfte att skapa rätt kvalitativ tillverkningsprocess.