Ständig utmaning av status quo

En transformativ förändring för ditt företag 

Professionellt ledarskap

Unika analysmetoder

Omdefiniering av strategier

Prolaurs arbetar tillsammans med ditt företag mot en transformativ förändring - Målet är att skapa lönsam tillväxt


Våra konsulter säkerställer hållbar affärsframgång genom att skapa kreativa koncept och kvalitativt innehåll i organisationens utvecklingsarbete. Via konstruktiva dialoger tar Prolaurs fram kompetenta rationella och konkurrenskraftiga lösningar och implementerar dessa utifrån ditt företags situation.
​​​​​​​
Prolaurs arbetar sida vid sida med företagsledningen för att definiera mandat och behov av förändringar.
Syftet är att urskilja, planera och bevaka genomförandet av de strategier som leder företaget framåt.

En ständig utmaning av Status Quo

Ett unikt strategiskt tillvägagångssätt  som kombinerar metodik med kreativitet och handling

Laurentiu Tomsa är Certifierad som VD. Utifrån avancerat utvecklingsarbete baserat på genomgripande analys har Laurentiu utvecklat ett unikt strategiskt tillvägagångssätt vilket kombinerar metodik, kreativitet och handling. 

Med denna metod hjälper han sina affärspartners att överväga framtiden på ett okonventionellt sätt och att bedöma vilka aktiviteter/beslut som formar organisationens framtid på ett utvecklande sätt.

Företag idag står inför en komplex, instabil arbetsmiljö - löpande strategisk planering är avgörande för att navigera i det globala landskapet.


​​​​​​​Prolaurs hjälper företag och organisationer att sträva efter en robust, systematisk planering som är strategisk, omfattande, globalt och innovativt.

Låt ditt företag få den utveckling den behöver

​​​​​​​
+46 (0)73 511 12 11