Ständig utmaning av status quo

En transformativ förändring för ditt företag 

Artikel från Linkedin - September 2021

Många företag kommer nu att ha förändrade behov av kompetens för att göra dem bättre anpassade till den nya verkligheten.

Nya sätt att tänka, omvärdera invanda normer genom att skapa ett adaptivt system som stärker den NYA verkligheten.
Förstärk dina styrkor, ta bort dina svagheter, utnyttja möjligheter och eliminera hot.


Genom BizAction® bidrar vi till att få ihop individen, teamet och företagsmålet på lång och kort sikt. Vi ser till att teamet fungerar.
Självinsikt om ditt ledarskap är en förutsättning för att kunna leda andra.
I ett team är individernas självinsikt en förutsättning för att bli ett effektivt team.

Ett effektivt ledarskap innebär en ökad förutsättning att skapa högre värden för företag, medarbetare/team och samhälle.
 Vi vill tillsammans med dig skapa team och gemensamma mål inom företaget.

Ge oss 1–2 timmar av din tid så förklarar vi hur du på 24 timmar förbättrar ditt företag.
Ge oss 24 timmar med ditt team så kommer vi att ge dig ett mer sammansvetsat team och konkreta planer med aktivitetsfokus.
Resultatet blir ett mer lönsamt företag genom att aktiviteter har skapats för att nå framtida mål.

Professionellt ledarskap

Unika analysmetoder

Omdefiniering av strategier

BizAction® arbetar tillsammans med ditt företag mot en transformativ förändring - Målet är att skapa lönsam tillväxt


Våra konsulter säkerställer hållbar affärsframgång genom att skapa kreativa koncept och kvalitativt innehåll i organisationens utvecklingsarbete. Via konstruktiva dialoger tar BizAction®  fram kompetenta rationella och konkurrenskraftiga lösningar och implementerar dessa utifrån ditt företags situation.
​​​​​​​
BizAction® arbetar sida vid sida med företagsledningen för att definiera mandat och behov av förändringar.
Syftet är att urskilja, planera och bevaka genomförandet av de strategier som leder företaget framåt.

En ständig utmaning av Status Quo

Ett unikt strategiskt tillvägagångssätt  som kombinerar metodik med kreativitet och handling

Laurentiu Tomsa är Certifierad som VD. Utifrån avancerat utvecklingsarbete baserat på genomgripande analys har Laurentiu utvecklat ett unikt strategiskt tillvägagångssätt vilket kombinerar metodik, kreativitet och handling. 

Med denna metod hjälper han sina affärspartners att överväga framtiden på ett okonventionellt sätt och att bedöma vilka aktiviteter/beslut som formar organisationens framtid på ett utvecklande sätt.

Företag idag står inför en komplex, instabil arbetsmiljö - löpande strategisk planering är avgörande för att navigera i det globala landskapet.


​​​​​​​BizAction® hjälper företag och organisationer att sträva efter en robust, systematisk planering som är strategisk, omfattande, globalt och innovativt.

Låt ditt företag få den utveckling den behöver

​​​​​​​