Projektledarskap

En nyckelkompetens som behövs inom alla företag och organisationer oavsett storlek och ägarform​​​​​​​

Att veta vart du är på väg innan du börjar


En del av oss har länge undvikt projektledarskapets tankesätt på grund av vad som verkar vara rädslan för komplexiteten i själva processen eller på grund av projektledarskapets själva grundidés brist på relevans i vissa fall.

Men i slutändan inser vi alla att projektsledarskapets struktur tvingar oss att lägga tillräcklig tid på att planera ett projekt innan vi skyndar oss vidare med det.

... och det kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. 

​​​​​​​Vi ser projektledarskap som en del av planeringsprocessen. Planeringen omfattar allt som måste göras innan själva göra-stadiet.

Vårt uppdrag är att sprida kunskap om fördelar samt förutsättningar som behöver finnas för att lyckas med projekt och projektarbete.
​​​​​​​Det är viktigt att ha förmågan att kunna välja rätt metod, verktyg och modell och sedan kunna tillämpa dem effektivt.

Agilt eller traditionell? 


Just nu förändras omvärlden i snabbare takt på ett ofta oförutsägbart sätt och därför behöver vi alla bli mer flexibla i allt projektarbete för att kunna leda och utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar.

De som jobbar kvar i rigida och byråkratiska system behöver förändra ledarskapet, organisationen, arbetssättet och de olika verktygen för att överleva.

Projekt är en arbetsform med stark resultatfokus, ett verktyg för att skapa förändringen.

​​​​​​​Projektarbetsformen är ett utmärkt arbetssätt för att sprida kunskap och utveckla kompetens i organisationen. Ur ett verksamhetsperspektiv är det önskvärt att den kunskap som ett projekt behöver också matchar den kompetens man långsiktigt vill utveckla i organisationen.

Idag är det naturligt att engagera sig i hur verksamhetens projekt hanteras.
​​​​​​​
​​​​​​​Lär dig, det här är en kunskapsresa!

LEDARSKAP VÄXER GENOM VÄRDERINGAR