Innovativt ledarskap

Att du med minsta möjliga risk får bästa möjliga förutsättningar att skapa rätt mål.

​​​​​​​Innovation är en process som kräver struktur, med regler och bästa praxis, mycket mer än bara kreativitet.

Oavsett typ av verksamhet syftet kommer att vara detsamma


Utveckla organisationen
Etablera disciplinen
Främja innovation
​​​​​​​
Rollen for ett innovativt ledarskap är att förstå organisationen med dess potential, att skapa och strukturera en innovativ utvecklingsprocess,
​​​​​​​att leda omställningsprocessen samt vara uppmärksam mot marknaden.
 
I våra utbildningar kommer deltagarna att granska informationsflöden i alla processer och säkerställa aktuella och framtida förutsättningar för utveckling av kompetens som marknaden behöver inom ramen för den verksamheten som de är ansvariga för.

​​​​​​​

Dagens företagsklimat kräver att innovationsmognaden accelereras

​​​​
Speed of delivery med bibehållen kvalitet agerar på kumulativ kompetens inom organisation, i kombination med ökade krav på smidighet och samförstånd i alla led.
​​​​​​​
Idag genomgår alla organisationer en transformation. Det är avgörande att forma/bygga ett verkställande ledningssystem som har en gemensam uppfattning om varför de behöver genomföra transformation dvs. utveckling.

​​​​​​​I sin tur kräver detta en öppenhet för innovation och ständiga förbättringar på alla nivåer.
Med tanke på att varje verksamhet är och kommer alltid att vara unik, kommer respektive verksamhet att bygga sin unicitet i innovativt ledarskap.

Låter det intressant?  
Kontakta oss för fri konsultation. 

Några av de viktigaste punkterna du kommer att lära dig


Innovativa idéer är inte bara något nytt, de ger oss värde och löser utmaningar.
Det krävs ”buy-in” från en organisation för att stödja innovation, dvs. samförstånd, samsyn.
Att förstå kundens- och marknadens behov är avgörande för att skapa nytt.
Förändring/utveckling kräver analys, testning och implementering precis som alla andra experimentellas ansträngningar.
Att minimera risker är möjligt med rätt tillvägagångsätt, rätt kompetens och rätt attityd.
Vi behöver göra anpassningar för att skapa maximalt värde.

Vi levererar utbildningar inom


Ledarskap och organisation.
Självledarskap.
Projektledarskap.
Nystartad företagsutbildning.
Aktiebolagslagen -ABL.
​​​​​​​
Utbildningarna kommer att ge dig som deltagare några av de viktigaste tipsen och verktygen samt löpande kompetensutbildning och samtal.

INNOVATION ÄR EN LAGSPORT!