MasterMind Executive Board

MasterMind Executive Board - MMEB - facilitator och rådgivare

Vi vill gärna hjälpa din organisation att använda OKR:er och EX för att driva prestation, medarbetarglädje och vinna kampen om talang.

MMEB


En mötesplats för dig som är beslutsfattare i en ledningsposition

En arena för kvalificerad kompetensutveckling

En öppen arbetsplattform av olika delar i ett organisationsarbete med anpassning till framtida mål.​​​​​​​​​​​​​​ Alla dessa delar jobbar oberoende med tydliga samordningsfördelar.

Samarbete - mutualism är det fundamentala för utveckling i syfte att skapa potentialet.

Metodik


Med vår metodik skapar uppdragsgivaren ett öppet system som kuggar i varandra, ser till att det är snurr i verksamheten och som med fördel används i hela organisationen.
​​​​​​​​​​​​​​
Vår metodik kommer att; 
- Identifiera & redogöra för förändringselement inom informationsflöden i din organisation.

- Skapa tydliga & kraftfulla strategier för att styra organisationsutveckling.

- Utföra dessa strategier på ett tillförlitligt säkert och effektivt sätt.

Implementation


Vi bidrar till att utveckla färdigheter i  problemlösningar och komma till roten med utmaningen.
Vi vet hur du tänker för att vi har varit i din sits! Du kan vända dig till oss för att få hjälp med vägledning.

Implementeringsprocessen kräver en plan som stödjer en strategisk process.
​​​​​​​
Implementeringsplanen dikterar de åtgärder och metoder du kommer att använda för att omsätta din strategi till verklighet.

Excellens är en vana.