Nyhetsrummet

Information skapar kunskap som i sin tur skapar möjligheter.

Verksamheten förändras ständigt.
Kommer du att anpassa dig eller hamna på efterkälken?


Få upp farten och fördjupa din förståelse för de ämnen som formar ditt företags framtid.
Du har inte råd att ignorera hur dessa frågor kommer att förändra landskapet för företag och samhälle.
MMEB kommer att förbereda dig och ditt företag för framtiden.