Tjänster

Vi hjälper till att skapa ett mind-set som kräver engagemang och samarbete i informationsflödet.

Tomsa AB levererar interimtjänster och interimkonsulter när uppdragsgivaren är i tillfälligt behov av kompetens på ledningsnivå i syfte att leverera nya tankesätt, ny kunskap.

​​​​​​​Tomsa AB arbetar tillsammans med ditt företag mot en transformativ förändring med målet att skapa lönsam tillväxt, en prioritet för dem som vill ligga i framkant.
Vi säkerställer hållbar affärsframgång genom att skapa kreativa koncept och kvalitativt innehåll i verksamhetens utvecklingsarbete i syfte att bidra till faktabaserade beslut.

Organisation & ledning

Chefer & specialister
Företagets affärsmodell är hörnstenen för en framgångsrik strategi.

I dagens konkurrensutsatta och osäkra affärslandskap ligger några av de största potentialerna för störningar och tillväxt i en medvetet utformad, robust och skalbar innovationsstrategi för affärsmodeller.
​​​​​​​
Även om affärsvärlden i allt högre grad verkar styrd av tekniska lösningar, krävs det verkligt ledarskap för att både implementera affärsmodellers innovation och för att skörda de potentiella frukterna som kommer med det.

GDPR

GeneralDataProtectionRegulation​​​​​​​

Frihet och rätten till din integritet.
​​​​​​​Hur jobbar Google, Microsoft, Apple och många andra för att säkerställa din integritet?
​​​​​​​
Vi levererar kunskap inom processen, checklistan och genomgång av risker, policyarbete med mera.

Offentliga och privata sektorn

Konsulttjänster & utbildningar

Tomsa Consulting levererar till både offentliga och privata sektorn med fokus på att minimera uppdragsgivarens risker i change management processen. 

​​​​​​​Med rätt tillvägagångssätt och genom att våga exkludera och smalna av alla onödiga arbetsmoment banar man väg åt en högre ordning & struktur.

Process audit


​​​​​​​Att förenkla en process är en av grundstenarna i effektivisering. 
​​​​​​​
Vi bidrar med att hitta och skapa värde i kärnprocesserna och i alla påverkande additiva processer genom ett proaktivt beslutsfattande med fokus på relevans med total fokus på innovation.