Aktiebolagslagen

(2005:551)

Aktiebolagslagens innehåll

Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag som avser allt från bildande av aktiebolag till vinstutdelningsbegränsningar

Vi kommer att förklara och tydliggöra definitioner, rättigheter och ansvar inom ett Aktiebolag.

Håll isär rollerna:
- ägaren på bolagstämman.
- den ansvariga för företagets förvaltning i styrelsen.
- VD, ansvarig för den dagliga driften i företaget.
- revisor, ansvarig för att granska styrelsen och VD:n's förvaltning på uppdrag av ägarna.